Gemeente Amsterdam, kantinetheater

Harrie Stork en ondergetekende organiseerden tussen 2005 en 2013 vier maal het zogenaamde Kantinetheater: in slechts 4 repetities werd dan met een grote groep amateurs (allen ambtenaar bij de gemeente Amsterdam) een avondvullende musical op de planken gezet. Dit kon alleen dankzij een uiterst scherpe organisatie. Tegelijkertijd werden verschillende scenes gerepeteerd, werden de kostuums gepast en oefenden band en koor.

Het koor werd in deze begeleid door Yvonne Mandigers. Aan haar de taak om in korte tijd de, vaak ongeoefende, zangers en zangeressen de verschillende partijen te leren. Dat dit altijd is gelukt is zeker te danken aan het enthousiasme van de koorleden en het doorzettingsvermogen van Yvonne. Maar zeker ook aan de wijze waarop Yvonne de liedjes met het koor instudeerde. Ieder koorlied kreeg een CD met daarop de eigen partij en de overige partijen (allemaal ingezongen door Yvonne). Op deze wijze kon iedereen, met het grootste gemak, thuis aan de slag en werd de weinige repetitietijd gebruikt om nuances aan te brengen en de puntjes op de i te zetten. Iedere keer was ik weer verbaasd over het prima resultaat. Slechts 4 repetities en dan een Nederlandse versie (en 4-stemmig) van Carmen’s Toreador neerzetten dat staat als een huis? Het is ons gelukt.

Jan Bottelier

West Side Sound

Ongeveer 7 jaar heeft Yvonne als dirigente voor het dames barbershopkoor West Side Sound gestaan. Dit tot volle tevredenheid van allemaal. Door haar drukke werkzaamheden heeft zij toen toch moeten besluiten ons koor te verlaten. Maar nog steeds heeft ons koor een nauwe band met haar.

Ons koor repeteert de te leren songs ook thuis in. Veel muziek en arrangementen worden voor de barbershopstijl in Amerika gekocht. Er wordt door ons vierstemmig a capella gezongen. Soms moeilijk om je partij uit de muziek te halen.

Wij kloppen dan bij Yvonne aan en vragen haar of zij de song per partij in kan zingen. Dit wordt als heel prettig ervaren omdat elke stem haar eigen partij op deze manier beter kan oefenen. Het zit er sneller in. Deze werkwijze is voor ieder koor een aanrader!!

Namens barberschopkoor West Side Sound,

Ans Soeters


© Copyright 2015 Eerste Hulp Bij Koorstudie

Een Kip zonder kop productie